X
Kariéra Akční nabídka Hotline: 603 267 216

Silnoproudé rozvody

Informace

elektroinstalace

Na klíč provádíme veškeré práce a dodávky týkající se silnoproudých instalací. Služby v této oblasti zahrnují veškeré činnosti od návrhu elektrických rozvodů, přes samotnou realizaci, až po výchozí revizi zařízení a následné provádění periodických revizí. Při našich realizacích se snažíme nabídnout maximální možnou návaznost na další námi dodávané systémy, například systémy elektronického zabezpečení, nebo měření a regulace. Pro Váš objekt zajistíme i potřebný hromosvod včetně potřebné revize.