X
Kariéra Akční nabídka Hotline: 603 267 216

Měření a regulace - MAR

MAR

Regulace otopných soustav se používá dlouhou řadu let. Jejím cílem je zabezpečit dodržení požadované teploty v daném (regulací ovlivněném) prostoru, a to i při extrémních okolních podmínkách a vlivech. Proto návrh regulace musí zajistit rovnováhu mezi dodávaným teplem (spotřebovanou energií na jeho vznik a případně dopravu k místu spotřeby) a tepelnými ztrátami daného prostoru. To v praxi znamená zajistit optimální teplotu vyhřívacího média (obvykle teplé vody). V každém objektu lze zpravidla nalézt místnosti, které nejsou využívány po celý den. Také potřebné teploty místností v průběhu dne bývají rozdílné - podle způsobu jejich využívání. Tyto rozdílné požadavky na jedinou otopnou soustavu řeší systémy MaR (Měření a Regulace).

Vzhledem k tomu že systémy MaR se výrazně podílejí na úsporách energií, především u vytápění objektů, je při stále rostoucích cenách energií prakticky nutné se touto problematikou zabývat. Takováto investice má při správně navrženém systému poměrně rychlou návratnost. Společnost TECHart systems s.r.o. nabízí ověřené a vyzkoušené produkty značek.
logo siemenslogo honeywelllogo etatherm

Pro návrh optimálního řešení pro Váš objekt nás neváhejte kontaktovat.
MAR