X
Kariéra Akční nabídka Hotline: 603 267 216

Revize elektro a Osoba Odborně Způsobilá OZO

Revize elektro dle ČSN 331500

Rozvaděč

Každá elektrická instalace, je vyhrazené elektrické zařízení, podléhající výchozí a periodické revizi.OZO - Osoba Odborně Způsobilá v požární ochraně

Požární klapkaKaždé protipožární zařízení spadá do pravidelných kontrol dle § 7 a 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.